Toepassing KIWA gecertificeerde brandstoftanks

WB Firepacks biedt een oplossing voor de toepassing van KIWA gecertificeerde brandstoftanks voor fire fighting.

Kiwa gecertificeerd tanks beginnen hun entree te maken in de fire fighting markt. Belangrijk aspect hierbij is dat de tank zowel aan de eisen van PGS-30, almede de eisen vanuit fire fighting (<FM> / UL, NFPA) moet voldoen. Met name de voor fire fighting vereiste onderaansluiting stond haaks op de eisen vanuit PGS-30.

Uiteindelijk heeft WBFP samen met een partner een concept ontwikkeld waarbij deze spagaat is doorbroken. Dit concept is al op een aantal locaties met succes geïmplementeerd en goedgekeurd door keurende instanties.