SCIOS en CIBV Gecertificeerd Toeleverancier

Met trots kunnen wij melden dat Van Wijk & Boerma Firepacks B.V. een nieuwe milestone heeft bereikt in haar bestaan met het behalen van twee certificaten.

SCIOS
Met deze certificering is Van Wijk & Boerma Firepacks BV bevoegd tot het uitvoeren van de wettelijke verplichte keuringen en inspectie aan pompsets (scope 4 van SCIOS). Dit betekent dat wij onze klanten de zekerheid kunnen bieden dat hun pompsets voldoen aan de eisen voor stookinstallaties die sinds 1 januari 2016 zijn gewijzigd in het Activiteitenbesluit.

CIBV Gecertificeerd Toeleverancier
Het certificaat “Toeleverancier VBB deelsystemen- Levering pompsets en onderhoud pompsets” is een geheel nieuw productcertificaat voor ons vakgebied, levering en onderhoud van pompsets van vast opgestelde brandbeheersings- en brandblussytemen (VBB-systemen).

Klik op onderstaande knoppen om deze certificaten in te zien.

SCIOS certficaat           CIBV certificaat